Tryskání neboli pískování je proces, kdy je tryskán proud abraziva proti povrchu pod velkým tlakem. Pískuje se pro zbavení nečistot, koroze, otřepů, či pouhé zdrsnění povrchu.