Balotinování je finální (dekorativní) způsob zpracování povrchu kovů (keramickým) granulátem.
Nejčastější využití je pro nerez, hliník a jiné barevné kovy.