Ceník tryskání závisí především na stavu povrchu tryskaného předmětu (stavu předchozího nátěru, pokročilosti koroze), dále pak velikosti a složitosti manipulace s výrobkem.